Czy będzie drożej?

Burmistrz Andrychowa zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie ws. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2013 r. – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w każdej gminie będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawową zmianą w stosunku do obecnych zasad będzie to, że gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i będzie zobowiązana do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie w/w usług właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania ustali Rada Miejska w Andrychowie stosowną uchwałą. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą już zawierać umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami świadczącymi tego typu usługi. Uczyni to za nich gmina, która wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, w celu szerszego wyjaśnienia tematu planowanych zmian w organizacji gospodarki odpadami zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 października 2012r. (środa) o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Szewskiej 7 w Andrychowie.

 

Z poważaniem

Burmistrz Andrychowa, Tomasz Żak

źródło

 

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.