Dyżury aptek – Andrychów 2024

Jednym z punktów posiedzenia Zarządu Powiatu w Wadowicach, które odbyło się 4 stycznia 2024 r., było opracowanie harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu wadowickiego na 2024 r.

Zgodnie z opublikowanym protokołem z posiedzenia zarządu głos w tej sprawie zabrała Sekretarz Powiatu:

Sekretarz Powiatu poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie
nowelizacja art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne, dotycząca rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatów.
Po dokonanej analizie na podstawie art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne, a zwłaszcza na
podstawie art. 94 ust. 1 i 3 tej ustawy, w oparciu o przesłane przez apteki informacje, ustalono, że apteka całodobowa Dr. Max w Wadowicach spełnia warunki określone w art. 94 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne. Ponadto jest zlokalizowana w mieście, w którym jednocześnie działa całodobowa opieka medyczna znajdująca się w szpitalu powiatowym.
Apteka ta, będąca apteką całodobową, pełni dyżury w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej, a więc rozkład godzin pracy tej apteki jest dostosowany do potrzeb ludności Powiatu Wadowickiego i pozwala na realizację przez tą aptekę zadań określonych w art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy na terenie Powiatu. Ponadto apteka ta, świadcząca usługi farmaceutyczne i sprawująca opiekę farmaceutyczną, zaopatruje ludność w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły.
Kontynuując Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, że jak wynika ze sporządzonej analizy
zestawienia godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego
(załącznik nr 6 do protokołu), w każdym mieście Powiatu jest apteka, która jest otwarta
w godzinach dyżurów w porze nocnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku (to jest
kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 1900 a 2300),
jak również jest apteka otwarta w niedzielę przez co najmniej 4 godziny – zgodnie z art. 2
ust. 7^3 ustawy prawo farmaceutyczne (Wadowice – apteka całodobowa, Kalwaria
Zebrzydowska – 12 godzin, Andrychów – 6 godzin). W każdej gminie Powiatu Wadowickiego jest apteka ogólnodostępna (oprócz Gmin: Lanckorona, Tomice, Mucharz) otwarta co najmniej 4 godziny w sobotę.


Podsumowując poinformowała, że w ocenie Biura Ochrony Zdrowia wypracowanej na podstawie opinii prawnej w tej sprawie , rozkład godzin pracy aptek, to jest przede wszystkim apteki Dr. Max w Wadowicach i zakres świadczonych przez nią usług jest dostosowany do potrzeb ludności Powiatu Wadowickiego i nie zachodzi konieczność wyznaczania aptek do pełnienia dyżurów na terenie Powiatu Wadowickiego w dni wolne od pracy i w porze nocnej, w tym apteki, mającej siedzibę w innej miejscowości Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. harmonogramem dyżurów aptek na terenie Powiatu
Wadowickiego na 2024 rok.

źródło

Andrychowskie apteki informują na stosownych kartach, wywieszanych w pobliżu wejścia do aptek, która z nich pełni w danym dniu dyżur całodobowy. Często dyżur pełni apteka Dr. Max w Wadowicach, znajdująca się na ul. dr. Putka 7, w Centrum Handlowym Jan.

Zanim wyruszycie do apteki, można zadzwonić i sprawdzić czy jest otwarta – numery telefonów do aptek pełniących dyżury w Andrychowie. Są tam również numery telefonów do aptek w Wieprzu, Targanicach i całodobowej apteki Dr. Max w Wadowicach.

W ubiegłych latach były podejmowane stosowne uchwały Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego. Ustalały one m.in. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, na dany rok. Podczas styczniowej ani planowanej na 22 lutego 2024 r. sesji Rady Powiatu nie zostało przewidziane w porządku obrad uchwalanie stosownej uchwały, wzorem lat ubiegłych.

1 ping

    1. […] Dyżury aptek w Andrychowie w 2024 r. […]

    Leave a Reply

    Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.