Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Wydział Strategii i Rozwoju przy Urzędzie Miejskim w Andrychowie prowadzi prace nad nową strategią rozwoju gminy na lata 2014-2020. W dokumencie zawarte zostaną główne kierunki i priorytety rozwojowe dla gminy Andrychów na najbliższe lata.

Harmonogram prac konwentu strategicznego:

1. 11 września 2013 r. w godz. 10:00-14:00 – I sesja strategiczna, na której będą prezentowane podstawowe wskaźniki opisujące rozwój społeczno-gospodarczy, propozycje do analizy SWOT, zostaną też określone podstawowe zagadnienia strategiczne, nastąpi próba określenia misji i wizji gminy itp. Zajęcia odbędą się w Domu Kultury przy ulicy Szewskiej 7;

2. 24 września 2013 r. w godz. 10:00-14:00 – II sesja strategiczna, na której podejmiemy próbę określenia głównych kierunków rozwoju, celów strategicznych i celów operacyjnych dla poszczególnych kierunków rozwoju, także – próbę identyfikacji zadań kluczowych dla rozwoju gminy. Zajęcia zostaną przeprowadzone w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Rynek 16;

3. 9 października 2103 r. w godz. 10:00-14:00 – III sesja strategiczna, podczas której nastąpi próba określenia potencjału rozwojowego turystyki na terenie gminy; identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju inwestycji turystycznych i rekreacyjnych. Zajęcia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Rynek 16;

4. 30 października 2013 r. w godz. 10:00 14:00 – IV sesja strategiczna, na której nastąpi prezentacja roboczego planu operacyjnego strategii rozwoju (obszary, cele, zadania) i określenie ram organizacyjnych zadań (instytucje koordynujące, partnerzy, terminy realizacji, źródła finansowania). Zajęcia w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Szewskiej 7.

Czekamy na podsumowanie pierwszej sesji.

źródło: www.andrychow.eu

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.