Prognoza konwekcyjna na dzis i noc – aktualizacja

+++ UWAGA! W związku z istotnymi zmianami położenia silnej zbieżności wiatru na najnowszych prognozach modeli numerycznych została wprowadzona aktualizacja stopnia i obszaru zagrożenia pogodowego. Proszę o zapoznanie się z mapką konwekcyjną oraz treścią prognozy i udostępnienie jej dalej +++

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA,
Ważna od 11.05.2018, godz. 09:20 CEST do 12.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, częściowo środkowej, cz. wschodniej i północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych / nawalnych opadów deszczu, dużego gradu z silnymi akumulacjami, punktowo silnych i bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu przed możliwością powstania 1-2 przypadków słabych, a także krótkotrwałych trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Północno – Wschodnią znajdzie się centrum silnego układu wysokiego ciśnienia, który swoim klinem obejmie wschodnią część naszego kraju. W pasie od północnej przez środkową po południową Polskę, w środowisku słabego przepływu poziomego mas powietrza będzie przebiegać zatoka niskiego ciśnienia wraz ze strefą pofalowanego, quasi-stacjonarnego frontu atmosferycznego. Przed strefą frontową wykształci się silna, dolno-troposferyczna zbieżność wiatru oddzielająca dwie zróżnicowane termicznie masy powietrza wzdłuż której dojdzie do znacznego nagromadzenia się pary wodnej.

OMÓWIENIE:

… Obszary objęte 1. stopniem zagrożenia …

Dzisiejsze obserwacje zdjęć satelitarnych oraz map synoptycznych wskazują na jeszcze większe przesunięcie osi silnej zbieżności wiatru w kierunku wschodnim. Sytuacja ta związana jest z zachmurzeniem związanym z nocną konwekcją i wyparciem niestabilnego powietrza bardziej na wschód. Generalnie prognozy numeryczne od wczorajszego wieczoru uległy istotnym zmianom – mimo że do inicjacji głębokiej, wilgotnej konwekcji pozostały już godziny, nie można jednoznacznie wskazać obszarów z przebieganiem dynamicznej, lecz wąskiej zbieżności wiatru (jej położenie na każdej kolejnej aktualizacji modeli ulega wyraźnej korekcie), co powoduje uwzględnienie większego terenu z 1. stopniem zagrożenia. Z nocnych wyliczeń modeli GFS, WRF-ARW, UMPL oraz ECMWF wynika, że wzdłuż silnej konwergencji oraz w bezpośrednim środowisku oddziaływania nasilającego się pionowego uskoku kierunkowego wiatru w dolnych 3 kilometrach troposfery należy oczekiwać rozległej strefy burz, w tym kilku superkomórek wysokoopadowych, charakteryzujących się wysoką aktywnością elektryczną, ulewnymi / nawalnymi opadami deszczu skutkującymi podtopieniami / zalaniami (możliwe lokalne powodzie błyskawiczne), gradem o średnicy do 2-3 cm, lokalnie >3 cm (spodziewane duże akumulacje w związku z wolną i bardzo wolną prędkością przemieszczania), a także punktowo silnymi / bardzo silnymi porywami wiatru. Największy potencjał burzowy oczekiwany jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.

#pogoda #prognozapogody #wiadomości #informacje #wydarzenia #nawałnica #sezonburzowy2018 #wiosna #piątek #zagrożenie #bezpieczeństwo #Polska

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.