Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.09.2018, godz. 08:00 CEST do 24.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej Polski ze względu na silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na możliwość wystąpienia trąb powietrznych.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.09.2018 i na noc 23/24.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Podczas mijającego tygodnia obserwowaliśmy odbudowę cyrkulacji strefowej. Głównie nad Europę zachodnią i centralną nadciągnęły dynamiczne ośrodki niskiego ciśnienia, które były sprawcami licznych wichur. W niedzielę czeka nas kulminacja dotychczasowego trendu. Stosunkowo płytki niż, który powstał nad wodami Atlantyku, napędzany silnym prądem strumieniowym, bardzo szybko przejdzie dość nietypową trasą, od południowej Anglii do centralnej Polski, w zaledwie 24 godziny. W tym czasie prognozowane jest stopniowe pogłębianie się niżu z 1012 hPa do poniżej 1000 hPa. Takie wartości ciśnienia nie są czymś niezwykłym, jednak głównie dzięki szybkiej rozbudowie wyżu znad Atlantyku, gradient baryczny będzie znacznie zaostrzony. Północna część naszego kraju przez cały czas trwania prognozy znajdować się będzie w chłodnej masie powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Jedynie w południowej Polsce, na krótko, w godzinach popołudniowych i wieczornych napłynie cieplejsza, polarnomorska masa powietrza, stanowiąca cieły sektor omawianego niżu, jednak bardzo szybko zostanie wypchnięta, przez chłodny front atmosferyczny.

OMÓWIENIE

… Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia…

Prognozowanie dynamicznych ośrodków niskiego ciśnienia jest obarczone dużą dozą niepewności. Dokładny przebieg wydarzeń będzie zależał od wielu zmiennych, takich jak gradient baryczny, umiejscowienie niżu w czasie, jego trasa, a także realna energia konwekcji. Z tego powodu już na wstępie należy zaznaczyć, że został wydany tylko 1 stopnień zagrożenia, jednak nie można wykluczyć późniejszej aktualizacji do stopnia 2.
Niż podczas swojej wędrówki przez Europę zachodnią, będzie korzystał z ciepłego i wilgotnego powietrza, które cechować się będzie potencjalną energią konwekcji CAPE 200-600 J/kg. Do Polski niż ma dotrzeć w pierwszej części nocy, kiedy CAPE zmaleje do 100 – 300 J/kg. Zaostrzanie się gradientu barycznego spowoduje jednak wzrost parametrów kinematycznych, które osiągną wysoki, a nawet berdzo wysoki poziom DLS 0-6 km 30-40 m/s, LLS 0-1 km 16-24 m/s, SRH 0-3 km 200- 700 m2/s2, SRH 0-1 km 100-400 m2/s2.

Najprawdopodobniej na terenie Niemiec dojdzie do inicjacji głębokiej konwekcji, która bardzo szybko powinna zorganizować się w superkomórki, lub co bardziej prawdopodobne w układ wielokomórkowy typu MCS, z wbudowaną linią szkwału. Wraz z chłodnym frontem atmosferycznym konwekcja będzie się przemieszczać na wschód, z odchyleniem na północny-wschód, w stronę Czech, a w godzinach nocnych także Polski. Ze względu na marginalną chwiejność, struktury powstałe za naszą zachodnią granicą, po wkroczeniu nad terytorium Polski powinny słabnąć, choć w przypadku konwekcji napędzanej kinematyką, nie jest to regułą. Ewentualne zmniejszenie aktywności elektrycznej i słabsza organizacja, niekoniecznie muszą oznaczać osłabienie potencjału do generowania niebezpiecznych zjawisk, jakim będą silne porywy wiatru dochodzące, lub nawet przekraczające 100 km/h. W mniejszym stopniu zagrożeniem mogą okazać się trąby powietrzne związane z mezocyklonem, lub formacją LEWP, jak linia szkwału, czy bow echo, jednak ryzyko wystąpienia tego zjawiska będzie niewielkie. Słaba chwiejność atmosferyczna nie będzie sprzyjać opadom gradu, a szybkie przemieszczanie się burz powinno wykluczyć nadmierne opady deszczu, które lokalnie mogą wynieść 10-15 mm. Burze będą możliwe głównie w pierwszej części nocy, po czym osłabną, lub przemieszczą się za wschodnią granicę kraju.

…Polska Północna…

Nad ciepłe wody Bałtyku napłynęła chłodna masa powietrza pochodzenia polarnomorskigo. Stromy pionowy gradient temperatury w dolnej części troposfery przyczyni się do wzrostu energii konwekcji CAPE do 200 J/kg. Nad Bałtykiem umiejscowiony jest silny prąd strumieniowy, jednak konwekcja będzie zbyt płytka, by miał on znaczenie dla jej intensywikacji, a w dolnej troposferze, poziomy przepływ powietrza będzie znacznie słabszy i wyniesie 10-15 m/s dla wysokości izobarycznej 850 hPa. W związku z tym prognzuje się powstanie komórek opadowych i burzowych. Podczas ich przechodzenia możliwe będą opady deszczu do 20 mm, które mogą się kumulować, silniejsze porywy wiatru do 70-80 km/h, a być może także opady drobnego gradu. Konwekcja będzie występować przez cały czas trwania prognozy.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.