Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018
Opublikowano 10 maja 2018, autor: Grzegorz Zawiślak
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 11.05.2018, godz. 08:00 CEST do 12.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. i 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, środkowej i północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych / nawalnych opadów deszczu, dużego gradu z silnymi akumulacjami, punktowo silnych i bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu przed możliwością powstania 1-2 przypadków trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Europą Północno – Wschodnią znajdzie się centrum silnego układu wysokiego ciśnienia, który swoim klinem obejmie wschodnią część naszego kraju. W pasie od północnej przez środkową po południową Polskę, w środowisku słabego przepływu poziomego mas powietrza będzie przebiegać zatoka niskiego ciśnienia wraz ze strefą pofalowanego, quasi-stacjonarnego frontu atmosferycznego. Przed strefą frontową wykształci się silna, dolno-troposferyczna zbieżność wiatru oddzielająca dwie zróżnicowane termicznie masy powietrza wzdłuż której dojdzie do znacznego nagromadzenia się pary wodnej.

OMÓWIENIE:

… Obszary objęte 2. i 1. stopniem zagrożenia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018
Prognoza konwekcyjna na dzień 11.05.2018 oraz noc 11/12.05.2018

W środowisku ciepłego sektora polarno-morskiej masy powietrza prognozowany jest rozwój silnej strefy zbieżności wiatru w dolnych warstwach troposfery. Kumulująca się wzdłuż jej osi wilgotność względna wraz z głębokimi warstwami niestabilnego powietrza będzie sprzyjać wyraźnemu nasileniu się chwiejności troposfery, która w godzinach popołudniowych wzrośnie w okolice 1200-2000 J/kg (SBCAPE). Silne wymuszanie procesów konwekcyjnych będzie sprzyjać formowaniu się rozległej strefy aktywnych elektrycznie i wydajnych opadowo formacji burzowych w osi południkowej, które w warunkach słabego przepływu poziomego powietrza będą przemieszczać się z wolną / bardzo wolną prędkością, tym samym stanowiąc poważne zagrożenie nadmiernymi sumami opadowymi i związanymi z nimi podtopieniami i zalaniami. Wzdłuż zachodniej krawędzi osi zbieżności wiatru spodziewane jest nasilanie się uskoku kierunkowego wiatru, sprzyjającego rozwojowi kilku superkomórek burzowych typu wysokoopadowego. Na ich trasie głównym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, grad o średnicy do 2-4 cm oraz punktowo silne porywy wiatru. Inicjacja burz superkomórkowych możliwa jest zarówno w początkowej, jak i dojrzałej fazie konwekcji; niektóre z nich, podobnie jak komórki pulsacyjne, mogą przybierać niemal stacjonarną formę, stwarzając ryzyko zalaniami oraz znacznymi akumulacjami gradu. Modele numeryczne GFS, UMPL oraz WRF-ARW całkiem zgodnie wskazują, że dojrzała faza głębokiej, wilgotnej konwekcji objawi się mocno rozciągniętą z północy na południe kraju strefą burzową (prawdopodobny układ „training storms”) – jej głównym zagrożeniem będą potężne ulewy, a poszczególne ośrodki konwekcyjne, w tym formacje wielokomórkowe będą wykazywać się wysoką aktywnością elektryczną. Największego potencjału burzowego należy oczekiwać w godzinach popołudniowych i wieczornych. W nocy zjawiska burzowe będą stopniowo słabnąć, choć ich występowanie możliwe jest do końca ważności prognozy.

W początkowej fazie konwekcji, pod wpływem znacznego nagromadzenia pary wodnej i silniejszego przyspieszania prądów wstępujących w dolnej troposferze możliwe jest formowanie się zalążków trąb powietrznych. Miejscami nie można wykluczyć nawet powstania w pełni wykształconych, aczkolwiek słabych i krótkotrwałych trąb lądowych (tzw. landspouty).

/ źródło PłB

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.