Prognoza konwekcyjna na dzień 01.07.2019 i na noc 01/02.07.2019


PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 01.07.2019,

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowo-zachodniej, południowej, częściowo centralnej i wschodniej ze względu na wystąpienie silnych/niszczących porywów wiatru, opadów dużego/bardzo dużego gradu i intensywnych opadów desczu, a w mniejszym stopniu ze względu na wystąpienie trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów otaczających stopień 2, ze względu na silne porywy wiatru, opady dużego gradu i intensywne opady deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem rozległego ośrodka niskiego ciśnienia znad Skandynawii. W ciągu dnia przez nasz kraj przejdzie zatoka niskiego ciśnienia wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, który może mieć tendencję do falowania. Przed frontem zalega gorąca i zasobna w wilgoć masa powietrza zwrotnikowego, która stopniowo będzie wypierana na południe przez chłodniejsze o kilkanaście stopnii Celsjusza (na wysokości izobarycznej 850 hPa), powietrze pochodzenia polarnomorskiego. Dzięki podwyższonemu gradnientowi barycznemu pomiędzy południową i północną Europą, nad Bałtykiem ulokuje się stosunkowo silny prąd strumieniowy. Zapewni on bardzo dobre warunki kinematyczne, do organizacji burz w większe struktury konwekcyjne.

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.07.2019 i na noc 01/02.07.2019

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Na tym obszarze prognozowane jest powstanie potencjalne niebezpiecznych, niszczycielskich burz o zasięgu lokalnym, lub regionalnym. Największym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do 120-130 km/h, a także opady dużego lub bardzo dużego gradu dochodzącego do, lub przekraczającego 5 cm średnicy. Wystąpią także opady deszczu do 40-50 mm, a ich suma z poszczególnych komórek konwekcyjnych może się kumulować nad jednym regionem powodując podtopienia. Możliwe jest wystąpienie trąb powietrznych o sile F1-F2 lub większej, choć ich potencjał może być ograniczony.

Tuż przed chłodnym frontem atmosferycznym, dojdzie do nagromadzenia pary wodnej w przyziemnej warstwie tropoafery. Dzięki wysokiemu poziomowi kondensacji, inwersji nakrywającej i stromemu pionowemu gradientowi temperatury w środkowej troposferze sięgającemu 8 st. C/km, energia chwiejności CAPE będzie stopniowo wzrastać w ciągu dnia i osiągnie poziom 1500-2500 J/kg, LI -5 do -9. Silny, niemal równoleżnikowy przepływ powietrza z zachodu, będzie przyczyną dużego ścinania wiatru, zwłaszcza z wyższych warstw troposfery. DLS 0-6 km w strefie największej chwiejności wyniesie 15-25 m/s, LLS 0-1 km do 10 m/s. Obecna będzie także podwyższona skrętność wiatru SRH 0-3 km 100-250 m2/s2. Pomomo obecności suchszych warstw powietrza w środkowej troposferze, jej całkowita wodność wzrośnie do bardzo dużego poziomu 40-46 mm.

Powstanie głównej strefy burz prognozowane jest na godziny popołudniowe. Inicjacja konwekcji nastąpi najprawdopodobniej w Czechach, lub w woj. Dolnośląskim, bądź Opolskim. Burze najprawdopodobniej przyjmą formę szybko rozwijających się superkomórek burzowych, zdolnych do generowania gradu o średnicy przekraczającej 5 cm, a także porywów wiatru do 100-110 km/h. W tym stadium nie można wykluczyć wystąpienia trąby powietrznej o umiarkowanej, lub dużej sile F1-F2, lub większej. Niemal równoległy przepływ powietrza względem osi frontu atmosferycznego sugeruje szybkie przeistoczenie się superkomórek w większy zorganizowany układ MCS, z wbudowaną linią szkwału, z potencjałem do wytworzenia pojedynczej, lub kilku sygnatur bow echo. Na drodze potencjalnego układu/układów należy spodziewać się przede wszystkim niszczących porywów wiatru dochodzących do 120-130 km/h, co uzasadnia prognozowany parametr delta theta-e o wartości przekraczającej 20. Ryzyko opadów dużego gradu zmaleje, jednak w dalszym ciagu należy spoziewać się wystąpienia gradzin o średnicy 2-4 cm. Istnieje także pewne prawdopodobieństwo wystąpienia tornada typu QLCS. Dalszy przebieg konwekcji jest trudny do przewidzenia, gdyż układ dzięki dobrym warunkom kinematycznym może utrzymywać potencjał wiatrowy, jednak z drugiej strony istnieje możliwość wykształcenia systemu training storms, w którym wiele komórek przechodzi nad jednym obszarem, co ograniczy wystąpienie niszczycielskich porywów wiatru, ale wzmoży zagrożenie ze strony intensywnych opadów deszczu. Ogólnie strefa burz będzie się przemieszczać z zachodu na wschód z odchyleniem na południowy-wschód. Najsilniejsze zjawiska wystąpią popołudniu i wieczorem, a w nocy stopniowo będą słabnąć, jednak mogą występować przez całą noc.

W ciągu dnia możliwa będzie aktualizacja prognozy do 3 stopnia zagrożenia.

…Południowa Małopolska i Podkarpacie…

Na tym obszarze został wydany 1 stopień zagrożenia. Pomimo bardzo dobrych warunków termodynamiczno-kinematycznych CAPE 2000-2500 J/kg, DLS ok. 15 m/s, obszar ten znajdzie się poza bezpośrednim oddziaływaniem frontu atmosferycznego w ciągu dnia, dlatego szansa na wystąpienie burz jest tutaj zdecydowanie mniejsza niż na obszarze 2 stopnia zagrożenia. Najprawdopodobniej burze wystąpią w godzinach nocnych, dlatego ich potencjał będzie mniejszy.

…Polska zachodnia, centralna i wschodnia – 1. Stopień zagrożenia…

Pierwsze burze na tym obszarze prognozowane są już na noc z niedzieli na poniedziałek, a także w poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem ważności prognozy. Dzięki podwyższonej chwiejności atmosferycznej rzędu 500-1500 J/kg i silnym uskokom wiatru DLS 0-6 km 20-30 m/s w strefie frontowej prognozowane jest powstanie burz superkomórkowych, których największa aktywność powinna przypaść na godziny przedpołudniowe. Na ich drodze wystąpią silniejsze porywy wiatru do 90-100 km/h, a także opady gradu do 2-4 cm. Strefa burz szybko będzie się przemieszczać na wschód, a popołudniu zacznie zanikać.

…Polska północna…

Napływająca chłodna masa powietrza polarnomorskiego cechować się będzie niewielką chwiejnością termodynamiczną CAPE 100-300 J/kg, która w godzinach wieczornych i nocnych, dzięki silnym uskokom wiatru DLS do 35 m/s może zostać zrealizowana w postaci słabych burz. Na ich drodze wystąpią silniejsze porywy wiatru do 70-80 km/h, a także intensywne opady deszczu do 10 mm.

Źródło: Polscy Łowcy Burz

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.