Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.05.2019 i na noc 18/19.05.2019

Opublikowano 18 maja 2019, autor: Artur Surowiecki

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.05.2019, godz. 08:00 CEST do 19.05.2019, godz. 08:00 CEST

… STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej, wschodniej i częściowo centralnej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych konwekcyjnych opadów deszczu i dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru …

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.05.2019 i na noc 18/19.05.2019

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sobota to kolejny dzień, w którym zasadniczy wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć rozległy obszar obniżonego ciśnienia znajdujący się na południe i zachód od naszego kraju. Dodatkowo w środkowej troposferze nad państwami Europy Zachodniej i Południowej będzie formować się dolina długiej fali górnej. Do naszego kraju nadal będzie napływać ciepłe, dość wilgotne i chwiejne powietrze polarne morskie z południowego wschodu kontynentu. W dolnej troposferze wiatr będzie słaby, jednak w jej wyższych partiach ma być silniejszy (do ok. 20 m/s na wysokości izobarycznej 500 hPa), w związku z czym nad znaczną częścią kraju nadal będą występować wyższe wartości pionowego ścinania wiatru 0-6 km shear (DLS). Podobnie, jak w piątek, we wschodniej, centralnej i północnej części Polski w warstwie granicznej prognozowane jest występowanie stref zbieżności wiatrów, a ponadto pojawi się quasigeostroficzne wymuszanie ruchów wznoszących.

OMÓWIENIE:

… wschodnia, centralna i północna część Polski …

W tej części kraju prognozowana energia CAPE w godzinach popołudniowych wyniesie do 1000-1600 J/kg. Część strefy dużych wartości CAPE będzie pokrywać się ze strefą podwyższonych wartości DLS (do 15-20 m/s). Dzięki takiej kombinacji tych dwóch czynników, prognozowany jest rozwój burz, które będą mieć tendencję do organizowania się w bardziej trwałe burze wielokomórkowe, a w kilku przypadkach – w superkomórki. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym szanse na wystąpienie superkomórek będzie nieco podwyższona wartość SRH 0-3 km (do ok. 125 m2/s2). W drugiej części dnia na wschodzie Polski nie wyklucza się powstania mezoskalowego układu konwekcyjnego, który przemieszczałby się w stronę województwa mazowieckiego i warminsko-mazurskiego. Głównym zagrożeniem podczas burz będą silne opady deszczu (prognozowana wartość PW ma wynieść ok. 30 mm) oraz opady dużego gradu (do ok. 3 cm w średnicy) występujące w szczególności w burzach superkomórkowych. Duży grad prognozowany jest przede wszystkim w strefie ciągnącej się przez Lubelszczyznę po wschodnie i północne Mazowsze, gdzie prognozuje się duże wartości CAPE, pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze i DLS powyżej 15 m/s. Nie wyklucza się powstania burzy wielokomórkowej o charakterze back-building / training storms, z czym wiąże się ryzyko większej powodzi błyskawicznej. Warstwa graniczna troposfery nadal będzie charakteryzować się występowaniem dużej wilgotności względnej. Wartość energii SBCAPE 0-2 km ma osiągać ok. 100-150 J/kg, w związku z czym w obrębie burz superkomórkowych ponownie istnieje pewne ryzyko uformowania się 2-3 słabych lub umiarkowanie silnych trąb powietrznych. W związku z dużą wartością energii CAPE, w woj. lubelskim, na południu woj. podlaskiego oraz na wschodzie i północy woj. mazowieckiego nie wyklucza się kilku przypadków wystąpienia silnych i niszczących porywów wiatru.

Podobnie, jak w piątek, sporą niewiadomą pozostaje czas inicjacji zjawisk burzowych, jej dokładna lokalizacja oraz ilość zjawisk, które się rozwiną. Ponownie w wielu miejscach w pierwszej części dnia prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, które utrudni nagrzanie się przyziemnej warstwy troposfery. Modele wskazują na występowanie burz i opadów konwekcyjnych już w godzinach porannych. Z uwagi na ten fakt nie zdecydowaliśmy się na wydanie 2. stopnia zagrożenia dla części omawianego w tym paragrafie obszaru, choć groźnych zjawisk burzowych powinno być nieco więcej, niż to miało miejsce w piątek. Największa aktywność zjawisk burzowych prognozowana jest w godzinach popołudniowych. Wieczorem i w nocy burze będą stopniowo słabnąć i zanikać.

… pozostała część Polski objęta możliwością wystąpienia burz …

Na tych obszarach przewiduje się występowanie zarówno mniejszych wartości energii CAPE (do ok. 800 J/kg), jak i pionowego ścinania wiatru DLS (do ok. 10-15 m/s). W związku z tym faktem, potencjał do występowania groźnych zjawisk będzie zdecydowanie mniejszy, niż na obszarze objętym pierwszym stopniem zagrożenia. Możliwe są jednak pojedyncze, izolowane przypadki wystąpienia gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia i intensywnych opadów niewielkiego gradu. Nie można wykluczyć także pojedynczej słabej trąby powietrznej (z uwagi na dużą wilgotność warstwy granicznej). Należy zaznaczyć, że część zjawisk na tym obszarze może wystąpić także w nocy z soboty na niedzielę.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.