Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 08.06.2019 i na noc 08/09.06.2019

Opublikowano 8 czerwca 2019, autor: Artur Surowiecki

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 08.06.2019, godz. 08:00 CEST do 09.06.2019, godz. 08:00 CEST

… STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Pomorza Wschodniego, woj. kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, gwałtownych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu i trąb powietrznych …

… STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla centralnej części kraju oraz woj. świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i częściowo lubelskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia gwałtownych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru i opadów większego gradu …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.06.2019 i na noc 08/09.06.2019

Do Polski przybliży się dość aktywny niż, którego ośrodek w sobotę po południu znajdzie się nad Morzem Północnym. Jego chłodnym front atmosferyczny w ciągu dnia będzie wędrował z zachodu przez nasz kraj. Do Polski przejściowo zacznie napływać chłodniejsze i nieco mniej wilgotne powietrze polarne morskie. Na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie jeszcze zalegało gorące i dość wilgotne powietrze charakteryzujące się chwiejnością termodynamiczną. Warto zauważyć, że w okresie ważności prognozy na północy i zachodzie naszego kraju znacznie wzrośnie dynamika przepływu powietrza w troposferze. Największe nasilenie zjawiska konwekcyjne będą miały w strefie przedfrontowej zbieżności wiatru, która ma przebiegać od Pomorza Wschodniego przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Małopolskę.

OMÓWIENIE:

… północ obszaru objętego 1. stopniem zagrożenia …

W tej części kraju energia CAPE dochodząca do ok. 1800 J/kg będzie pokrywać się ze strefą większych wartości DLS (do ok. 15-17 m/s) i SRH 0-3 km do ok. 150 m2/s2. W rezultacie w godzinach popołudniowych prognozuje się rozwiniecie kilku dość silnych burz superkomórkowych, w których głównym będą zagrożeniem silne porywy wiatru i bardzo silne opady deszczu powodujące podtopienia (PW do ok. 34-36 mm). Do tego nie wyklucza się opadów gradu o średnicy do ok. 2 cm oraz uformowania się 2-3 trąb powietrznych (w superkomórkach będą to trąby powietrzne związane z mezocyklonem i te mogą osiągnąć siłę do F2). Bardzo wilgotna dolna część troposfery oraz spora wartość SBCAPE 0-2 km AGL może skutkować również rozwojem trąb powietrznych typu landspout. Burze z upływem czasu będą się przemieszczać na wschód, w stronę Warmii i Mazur. Największe zagrożenie ze strony groźnych zjawisk prognozowane jest na godziny wczesnopopołudniowe. Później komórki burzowe mogą utworzyć większy układ wielokomórkowy (może temu sprzyjać dość silna konwergencja wiatrów w dolnej troposferze). W pierwszej części nocy strefa burz znacznie osłabnie i przekroczy wschodnią granicę naszego kraju.

… pozostała część kraju objęta 1. stopniem zagrożenia …

CAPE na poziomie do ok. 1000-1500 J/kg, słaby wiatr w niemal całym pionowym profilu troposfery, duża wodność troposfery (PW do 35-40 mm) oraz strefa zbieżności wiatru doprowadzi do powstania wielu, przeważnie słabo zorganizowanych układów burzowych. W niektórych miejscach mogą tworzyć się prawie stacjonarne i bardziej trwałe układy wielokomórkowe, co będzie wiązać się z ryzykiem bardzo dużych opadów prowadzących nawet do dość poważnych podtopień. Podobnie, jak w piątek, mogą powstać pojedyncze, krótkotrwałe superkomórki burzowe z płytkimi mezocyklonami. Mniejszym ryzykiem będą silne porywy wiatru oraz opady gradu. Ze względu na dużą energię SBCAPE występującą w dolnych dwóch kilometrach troposfery, nie można wykluczyć także uformowania się słabej trąby powietrznej. Późnym popołudniem i wieczorem burze zaczną stopniowo słabnąć i przesuwać się na wschód Polski, a w nocy zanikną.

… wschód Polski …

Energia CAPE ma w tej części kraju osiągnąć wartość do ok. 1000 J/kg. Nie prognozuje się wystąpienia większych wartości wskaźników kinematycznych. W ciągu dnia mogą się rozwinąć rozproszone ośrodki burzowe, głównie o charakterze burz pulsacyjnych (1-2 burze mogą być silniejsze, z dość silnym wiatrem, ulewnym deszczem i drobnym gradem). Pod wieczór do tej części kraju zaczną docierać burze związane ze strefą zbieżności i chłodnym frontem atmosferycznym niżu znad Morza Północnego. Zjawiska te nie powinny być jednak tak intensywne, jak na obszarze objętym 1. stopniem zagrożenia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.