Kto odbierze od nas śmieci?

Urząd Miejski w Andrychowie rozpoczął 31 marca 2017r. postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Andrychów

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
I. Odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Andrychów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) i ich transportu do miejsc zagospodarowania.
II. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Andrychów.
III. Organizacja i prowadzenie co najmniej jednego stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), na terenie miasta Andrychów.
IV. Organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK), przez co rozumie się punkt zlokalizowany na terenie miasta Andrychowa, w którym przeszkolony przez Wykonawcę pracownik drogą telefoniczną, mailową lub ustnie poprzez bezpośredni kontakt z klientem będzie udzielał informacji o usługach realizowanych przez Wykonawcę.

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Andrychowie, Urząd Miejski, Rynek 15, sala konferencyjna /II piętro/ w dniu 11.05.2017r., o godzinie 10:15.

 

Czy ponownie będzie to ZGK Andrychów?

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.