Czy to już koniec chodnika?

Trwa remont drogi krajowej nr 52. W kilku miejscach na terenie Andrychowa i Inwałdu można spotkać ekipy remontowe – występują zwężenia jezdni, okresowo ruch wahadłowy.

Według specyfikacji przetargowej podanej przez GDDKiA zakres robót ma objąć w szczególności:

  • remont nawierzchni istniejącej jezdni DK 52,
  • remont nawierzchni istniejących chodników,
  • remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych i przylegających do nich peronów przystankowych zlokalizowanych w ciągu przedmiotowego odcinka DK 52,
  • remont nawierzchni istniejących zjazdów
  • remont nawierzchni istniejących poboczy gruntowych,
  • odtworzenie istniejących rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów zarówno pod zjazdami jak i pod drogą główną,
  • odtworzenie istniejących krawężników, obrzeży i ścieków zlokalizowanych w ciągu przedmiotowego odcinka DK 52.

Zastanawia fakt, że w zakresie robót tak dużej inwestycji, nie wyszczególniono budowy nowych chodników. Niewielki odcinek nowego chodnika został już wybudowany w Inwałdzie, przy skrzyżowaniu ul. Wadowickiej (DK52) z ul. Wiejską. Odnowiono stary chodnik nad stacją PKP w Andrychowie, od strony północnej ul. Krakowskiej.

Jak na razie nie wiadomo czy będzie wykonane przedłużenie tego chodnika w stronę Inwałdu. Pytanie w tej sprawie skierowano do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

 

Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej w Andrychowie (DK52)

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.