„Andrychów, miejsce utkane z atrakcji” – konkurs fotograficzny

Wydział Turystki, Sportu i Kultury przy Urzędzie Miejskim w Andrychowie prowadzi konkurs fotograficzny „Andrychów, miejsce utkane z atrakcji”.

 

Skrócone zasady konkursu:

„1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia.
3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tym samym stopniu.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 27 maja do 30 sierpnia 2013 wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:
a. dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu,
b. zdjęcie ( fotografię cyfrową ), które będzie przedstawiało: miasto i gminę Andrychów oraz jej przyrodę i atrakcje. Do nadesłanego zdjęcia należy dołączyć opis miejsca w jakim zostało wykonane. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs@andrychow.eu .
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10 września 2013 roku na łamach serwisu www.andrychow.eu .
Opłaty: Nie pobiera się.” (źródło: https://www.um.andrychow.pl/aktualnosci/informacje/konkurs-fotograficzny-andrychow-miejsce-utkane-z-atrakcji-596/)

Dla laureatów konkursu (pierwsze trzy miejsca) przewidziano „tajemnicze” nagrody :)

Pełna treść regulaminu – .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.